اطلاعات  کاربران در سیستم جهت خدمت رسانی بهتر ثبت شده و از اعضاء درخواست می شود در هنگام ثبت سفارش حتما یک شماره همراه معتبر ثبت نمایند تا  ارسال پیام ها توسط سیستم به راحتی انجام پذیرد .